Bireysel Danışmanlık

 

Bireysel Psikolojik danışmanlık, bireylerin kendi içsel dinamiklerini anlamaya çalıştığı, karşılaştıkları sorunlara dair işlevsel baş etme becerileri kazandığı, bireyin özündeki potansiyele ulaşmayı hedefleyen iyileştirici, geliştirici ve koruyucu bir süreci kapsar. Bu süreç içerisinde İnsan Psikolojisi ve Ruh Sağlığı alanında profesyonel eğitim almış Uzman Psikolog ile danışan arasında tarafsız, kişilik haklarına saygılı, karşılıklı güvene ve gizlilik esasına dayalı bir terapötik ilişki başlar. Terapötik ilişki içerisinde, İngiliz Danışmanlık ve Psikoterapi Derneği’nin (British Association for Counselling and Psychotherapy) etik çerçevesi (Ethical Framework for Good Practice) ve İngiliz Psikoloji Topluluğu’nun(British Psychological Society) standartları doğrultusunda danışanın ihtiyaçlarına cevap verecek kanıta-dayalı psikoterapi tekniklerinin kullanıldığı sistematik görüşmeler yapılır. İlk görüşmede, Uzman kendi sorumluluklarını, sınırlarını, terapi sürecini ve işleyişini belirterek danışanla üzerinde çalışılmasını istediği durum konusunda uzlaşmaya varır. Danışan’ın yaşantısal olayları, şuanki durumu, geçmişi, geleceği, duyguları, hisleri, sosyal ilişkileri, düşünce yapısı ve davranış örüntüleri,üzerine terapi uygulanabilecek konulardır.

Kimler bireysel psikolojik danışmanlık alabilir?

Yaşadığı psikolojik sorunlarla ilgili profesyonel yardım almak isteyen her birey bireysel danışmanlık alabilir. Her ne kadar bireysel terapi ve danışmanlık alan insanların büyük bir çoğunluğunun yetişkin olduğu düşünülse de çocuklar ve ergenlerde bireysel yardım alabilmektedirler. Danışmanlık süresince uygulanan terapi teknikleri bireye en faydalı şekilde destek vermek için bireyin yaş grubu dikkate alınarak seçilir. Psikolojik Danışmanlık’ta bireyler arası farklar gözetilmeden danışana en iyi hizmeti vermek esastır. Fakat etkili ve yararlı bir danışmanlık için bireyin yardım almaya kendi isteğiyle gelmesi, iletişime açık olması ve içinde bulunduğu durumu idrak etme yetisi, danışanın terapiye taşıdığı önemli unsurlardır.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık ne kadar sürer?

Danışmanlık süreci yardım alınan konuya ve uygulanan terapi modeline göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 6 Seans Kısa dönem Terapi veya 12 Seans Uzun dönem Terapi şeklinde değişmektedir. Bireysel talep doğrultusunda seans sayısı arttırılabilir. Bir oturum, yaklaşık 50 dakika olup, haftada bir kez yapılmaktadır.

 

“Terapinin nihai amacı… bu çok zor bir soru. Aklıma gelen kelimeler sakinlik gibi, başarmak gibi, potansiyelini fark etmek gibi.”

Irvin D. Yalom