İleri Yaş Dönemi

 

Son yıllarda yaşam standartları ve tıp alanındaki gelişmelerle günümüz insan ömrü “geç yetişkinlik” diye adlandırılan gelişimsel döneme kadar uzamaktadır. 65 yaş ve üstü bireyleri kapsayan bu dönem fiziksel ve sosyal olarak daha sakin bir yaşama geçiş yapılan bir zamana denk gelir ki bu geçiş çeşitli ruhsal ve duygusal sorunları beraberinde getirebilmektedir. Yalnız kalma, hastalanma, birine bağımlı kalma gibi korkularla birlikte kendilerini değersiz, işe yaramaz, kimsesiz ve boşlukta hissetmeleriyle gün yüzüne çıkan kaygı ve yoğun duygulanımlar bu geçiş periyodunda belirginleşebilir. Geç Yetişkinlik grubundaki bireylerin bu tür problemlerle yüzleşmesi halinde sağlıklı yardım alabilmeleri için Yaşlılık Psikolojisi üzerine geliştirilmiş danışmanlık ve terapi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu terapilerde amaç, öncelikle dönemin doğal getirisi olan emeklilik ya da kronik hastalıklar gibi kalıcı değişimleri kabullenme, bunlarla baş etme ve uyumla yaşama üzerine bireyin bilgilendirilmesi ve bireyin yaşlanma olgusuyla ilgili inanışları ve hisleri üzerine bireyin güçlendirilmesiyle kişiyi kendisini bekleyen yeni döneme hazırlamaktır. Ruhsal olarak bu döneme hazırlanan bireyi sosyal boyutta desteklemek için kişinin potansiyelini keşfetme, çevresel ilişkilerini ve iletişimini arttırma, becerilerini ortaya koyma yönünde danışmanlık seansları da düzenlenebilir. Bu sayede yaşlanma süreciyle dost olan birey dönemin getirdiği fiziksel ve ruhsal zorlukları hoşgörüyle karşılayabilir ve yaşadığı her günü kendisine verilmiş bir hediye gibi yaşama eğiliminde olur.

Kimler Yaşlılık Psikolojisi üzerine yardım alabilirler?

Yaşlanma dönemi geçirmekte sorunlar yaşayan, üstesinden gelemeyeceği sıkıntılar olduğunu düşünen tüm ileri yaş yetişkinler ve böyle bir dönem geçiren yaşlı insanlara bakma durumda olan tüm bireyler Yaşlılık Psikolojisi üzerine danışmanlık alabilirler. Danışmanlık alınabilecek konular arasında yaşamsal değişimlerle baş etme, varoluş ve ölümle ilgili kaygılar, depresyon, öfke, kabullenememe, pişmanlık, kronik hastalıklarla yaşam, ağrı yönetimi, düşük benlik algısı ve özgüvensizlik gibi konular yer almaktadır.

Yaşlılık Psikolojisi üzerine alınan danışmanlık ne kadar sürer?

Bireysel Danışmanlık alan İleri Yaş dönemindeki yetişkinler için süreç yardım alınan konuya ve uygulanan terapi modeline göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 6 Seans Kısa dönem Terapi veya 12 Seans Uzun dönem Terapi şeklinde değişmektedir. Bireysel talep doğrultusunda seans sayısı arttırılabilir. Bir oturum, yaklaşık 50 dakika olup, haftada bir kez yapılmaktadır.

 

40’lı yaşlarımızda yaşam döngümüze baktığımızda, bilgelik için yaşlı insanlara bakarız. 80 yaşında bile kimin akıllı olup olmadığını görmek için diğer 80 yaşındakilere bakarız. Birçok yaşlı insan akıllı olmayabilir ama yaşlanmadığınız sürece akıllanamazsınız.

Erik Erikson