Ergen Psikolojisi

 

Birçok Gelişimsel Psikoloğun kabul ettiği tanımıyla Ergenlik, fiziksel olgunluğa erişilmeyle başlayan, yetişkinliğin sosyal, seksüel, ekonomik ve hukuki haklarını ve görevlerini üstlenmek olan sosyal olgunluğu kabullenmeyle biten bir ara dönemdir (Buhler, 1954). Hızlı bedensel değişikliklerin yaşandığı, ani duygu değişimleriyle birlikte kimlik bulma ve bir gruba ait hissetme çabasının yoğun olduğu bu eğitimci ve geliştirici dönem, olgunlaşmanın getirdiği yaşamsal sorumlulukları benimseme, başarılı şekilde uygulayabilme ve geleceği planlama gibi zorunluluklarla birey için bunalım yaratan kaotik bir döneme dönüşebilir. Yeni trendler, teknoloji, sosyal medya, sınavlar derken günümüz gençleri bu hassas dönemi geçirirken çok daha fazla dış etkiye maruz kalarak baş etme becerileri geliştiremeyebiliyor. Bu durumdaki gençlere destek olmak için ergenin doğal gelişimini etkilemeyecek şekilde düzenlenen, yargılayıcı olmayan, bireyin kendini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirme, özgüven yapılandırma ve güçlü ve zayıf yanlarını tanıma gibi kişisel ve sosyal becerilerini ortaya çıkarmaya odaklı terapiler kullanılmaktadır. Yetişkin terapisiyle aynı prensipleri taşımakla birlikte Ergen Psikolojisi üzerine yapılan bireysel danışmanlık Gelişimsel Psikoloji üzerine kurulmaktadır.

Kimler Ergen Danışmanlığı talep edebilirler?

Çocukluk ile Yetişkin arasındaki hassas dönemde olan gençler bizzat kendileri veya aileleri aracılığıyla danışmanlık ve terapi isteğinde bulunabilirler. Dönemin getirdiği kendine has sorunlarla birlikte bireyin yaşadığı duruma göre depresyon, yas tutma, fiziksel-duygusal istismar ve şiddet, anne-baba ayrılığı, akademik zorluklar, akran baskısı, sosyal çekingenlik, sinirlilik, düşük özgüven gibi konularda yardım alınabilir.

Ergen Psikolojisi için terapiler ne kadar sürer?

Bireysel Danışmanlık alan Ergenlik çağındaki gençler için süreç yardım alınan konuya ve uygulanan terapi modeline göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 6 Seans Kısa dönem Terapi veya 12 Seans Uzun dönem Terapi şeklinde değişmektedir. Bireysel talep doğrultusunda seans sayısı arttırılabilir. Bir oturum, yaklaşık 50 dakika olup, haftada bir kez yapılmaktadır.

 

"Ergenlik, yüksek ve daha tam insani özelliklerin doğduğu bir yeni doğuştur."

G.Stanley Hall