Çocuk Psikolojisi

 

Çocukluk dönemi, bireylerin kişilik gelişimini doğrudan etkileyen ve gelecekteki hayatlarına anlamlı izler bırakan önemli bir dönemdir. İleri yaşlarda çıkan bir çok psikolojik sorunun temellerinin çocukluk dönemine bağlanması, ailelerde, çocuklarının davranışlarını erken yaşta gözlemlemeye başlayıp olası problemde profesyonel yardım alma ihtiyacı duymalarına sebep oldu.

Bu ihtiyaç üzerine Çocuk Psikolojisi bilim dalı, çocukların doğumdan ergenliğe kadar olan dönemdeki zihinsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini inceleyerek, davranışsal problemler, sosyal beceriler, akıl ve ruh sağlığı, gelişimsel problemler ve travma gibi konularda çocuklar için geliştirilen terapilerle bireylere destek olmayı amaçlamaktadır. Çocuklarla yapılan terapilerde çocukların yaş grubuna ve zihinsel gelişimine uygun terapi tekniklerinden resim, heykel, müzik, drama ve hikayeler yoluyla uygulanan sanat terapisi uygulanır. Çocukların oyun içindeki davranış örüntüleri, aile içindeki yerleri, duygu durumları, çevrelerinden edindikleri inanışları ve tutumları gözler önüne sererek, Uzman’ a çocukla nasıl bir ilişki kurması gerektiğine dair ipuçları verir. Bu yüzden sanat terapileri yanı sıra “Oyun Terapisi” (Play Therapy) danışan ile danışman arasında terapötik ilişkinin kurulması açısından iyi bir terapi tekniğidir.

Kimler Çocuk Psikolojisi konusunda yardım alabilirler?

Çocuklarının içinde bulunduğu durumdan profesyonel yardım almadan çıkamayacağını düşünen tüm aileler kendileri ve çocukları için yardım alabilirler. Çocuklar için geliştirilen terapiler, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ebeveyn ayrılığı, evlatlık verilme,kaza, deprem,kendine zarar verme, fiziksel ve duygusal istismar,aile içi şiddet, hırçınlık,sinirlilik,yalan söyleme gibi çeşitli durum ve bozukluklarda etkilidir. Bu konularda ve en önemlisi çocuğunun içsel dinamiklerini anlamak için destek almak isteyen ebeveynler başvuruda bulunabilirler.

Çocuk Psikolojisi için terapiler ne kadar sürer?

Çocuklar için düzenlenen terapi seanslarının sayısı ve süresi aynı olmasına rağmen içerik olarak değişiklik gösterir.Kısa Dönem 6 seanstan başlayan terapiler uygun durumlarda 15 seansa kadar planlanabilir. Ayrıca, çocuklarla olan seanslar, çocukların yaşlarına ve odaklanma sürelerine bağlı olarak genellikle yetişkinlerden daha kısa sürede sonlanır. 50 dakikalik bireysel danışmanlık seansının 30-40 dakikası çocukla yapılan bireysel terapiye dayanırken, geriye kalan zaman aile bilgilendirmesi şeklinde geçer.

 

“Bugün bir çocuk ortak çalışmayla ne yapabiliyorsa, yarın bunu tek başına yapabilir.”

Lev Vygotsky