Aile Danışmanlığı

 

Aile, toplumun en küçük organizması olarak sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir birey için hayati önem taşır. Aile ilişkileri, bireylerin ruhsal sağlığını derinden etkiler, çünkü bireyin doğduğunda kendini ait hissettiği, kimliğini ifşa ettiği ve sosyal davranış örüntülerini edindiği ilk yer burasıdır. Bireysel terapilerin yetemediği komplike ve birden çok danışanın bulunduğu durumlarda aile ve çift terapileri tercih edilir. Aile danışmanlığının odak noktası, aile içindeki işlevselliği olumsuz etkileyen etkileşimleri, döngüleri ve işe yaramayan davranış kalıplarını belirlemek ve bunları aile için pozitif, işbirlikçi ve koruyucu tutumlarla değiştirmeye çalışmaktır. Aile danışmanlığında kullanılan Sistemik Psikoterapi, aileyi kendi içinde bir sistem olarak görür ve birey sistemi yansıtan en küçük parçadır. İşte bu sistemin en küçük parçasındaki sorunun tüm sisteme zarar verdiğine inanır. Bu yüzden Sistemik Psikoterapi, aile ile teröpatik ilişki içerisindeyken,tüm aile terapiye katılamasa da ebeveynlerin, kardeşlerin veya sadece aile içindeki bir bireyin terapiye katılımıyla da başarıyla yürütülebilir. Fakat unutulmamalıdır ki aile bireylerindeki katılım oranı artışı, terapinin etki ve faydasını arttırmaktadır. Aile terapileri, Aile Terapisi ve Sistemik Uygulama Derneği’nin (Association for Family Therapy and Systemic Practice,UK) etik koduna ve standartlarına uygun şekilde yürütülmektedir.

Kimler Aile Danışmanına başvurabilirler?

Aile içi çatışmalar ve sorunlar için profesyonel destek almak isteyen aileler ve bireyler Aile Danışmanına başvurabilirler. Eşler arasında ayrılık, boşanma, anlaşmazlık, ilişki sorunları, ebeveyn olmanın getirdiği zorluklar ve işlevsel olmayan ebeveynlik tutumları, hastalık, yas, çocuklarda görülen davranışsal bozukluklar, ergenlik dönemindeki zorluklar, önemli yaşamsal değişiklikler gibi bir çok psikolojik durum üzerine Aile danışmanlığı alınabilir. Aile Danışmanlığı almaya karar verirken dikkat edilecek unsur, terapi alacak aile bireylerinin rızalarının alınıp, katılımlarını kendi istekleriyle yapmalarına özen gösterilmesidir.

Aile Danışmanlığı ne kadar sürer?

Aile danışmanlığı, seanslara katılan birey sayısına ve yardım alınan konuya göre değişmekle birlikte 6 Seanslık Kısa Dönem terapiden,20 Seanslık Uzun Döneme kadar sürebilmektedir. Seanslar birey sayısına göre farklılık göstererek 50-90 dakika arasındadır. Çift terapisi genel olarak 70 dakikada sonlanmaktadır.

 

“Aileyi nasıl iyileştireceğimi bilince, dünyayı da iyileştirebileceğime inanıyorum.”

Virginia Satir